Radni sejmiku udzielili w poniedziałek po południu absolutorium zarządowi województwa podlaskiego za wykonanie budżetu za 2016 r. Za głosowali radni koalicji PSL-PO, przeciw było opozycyjne PiS. Głosów za było 18, 11 radnych zagłosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.