Radni sejmiku udzielili w poniedziałek po południu absolutorium zarządowi województwa podlaskiego za wykonanie budżetu za 2016 r. Za głosowali radni koalicji PSL-PO, przeciw było opozycyjne PiS. Głosów za było 18, 11 radnych zagłosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński (PSL), mówił, że 2016 był rokiem "przejściowym, specyficznym" pomiędzy starą, a nową perspektywą unijną. Podkreślił, że był to rok przygotowań do wdrażania nowych funduszy unijnych. Mówił również, że było to widać w planie dochodów, które były o połowę mniejsze niż w 2015 r. Przyznał, że planowano więcej wydatków niż wykonano, ale - jak mówił - "lepiej się przygotować" niż stracić pieniądze.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.