Pokamedulski klasztor w Wigrach, jeden z najważniejszych zabytków w regionie, przechodzi gruntowny remont. Był niezbędny, bo klasztor zaczął się rozpadać. Dzięki blisko dziesięciomilionowej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego zabytek odzyskuje swoją świetność.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.