Mijają siedemdziesiąt trzy lata od zwycięskiej bitwy pod Monte Cassino. Oddziały II Korpusu Polskiego generała Andersa zdobyły ruiny klasztoru Benedyktynów i otworzyły aliantom drogę na Rzym. W walkach poległo blisko tysiąc polskich żołnierzy. W 73. rocznicę bitwy, Białystok – tak, jak i cała Polska - oddaje im należną cześć.