Doktor Paweł Grabowski - twórca Hospicjum Domowego w Nowej Woli tegorocznym laureatem Nagrody imienia doktora Krzysztofa Kanigowskiego. Ciepły i oddany swoim pacjentom. Lekarz - opiekun. Kapituła konkursu wybrała doktora Grabowskiego spośród ośmiu lekarzy, nominowanych do tego tytułu. Nagroda to wyraz uznania i podziękowania dla wybitnych specjalistów, którzy leczą człowieka - nie tylko chorobę.