Handel ludźmi to zjawisko, którego skala wciąż rośnie - również w Polsce. O poziomie zagrożenia w skali lokalnej i globalnej, o tym jak się przed nim chronić rozmawiano dziś (20.03) na konferencji zorganizowanej na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.