Podlaskie wyludnia się i starzeje. Rodzi się mniej dzieci, częściej migrujemy. Te niekorzystne zjawiska trzeba i można zatrzymać - mówili dziś (20.03.) w Białymstoku specjaliści. Potrzeba tylko wspólnych działań rządu i samorządów.