Handel ludźmi to zjawisko, którego skala wciąż rośnie - również w Polsce. O poziomie zagrożenia w skali lokalnej i globalnej, o tym jak się przed nim chronić rozmawiano dziś na konferencji zorganizowanej na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.