Podlaskie samorządy przygotowane na reformę oświaty. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński wraz z podlaskim kuratorem oświaty za dobre przygotowanie i współpracę z rządem dziękowali dziś samorządom Augustowa i Grajewa.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.