Niezwykłe i rzadkie, jak na Suwalszczyznę, znalezisko znajduje się w Muzeum Wigier w Starym Folwarku. To fragment ciosu mamuta włochatego. Na znalezisko natknął się jeden z mieszkańców, robiąc wykopy na swojej posesji. Mieszkańcy Suwalszczyzny bardzo chętnie dzielą się z muzealnikami tym, co znajdują w ziemi.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.