Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w województwie podlaskim

V Wojewódzki  Konkurs  Historyczno - Literacki  „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

Organizatorzy Konkursu:
Jarosław Zieliński - Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Jadwiga Mariola Szczypiń – Podlaski Kurator Oświaty

Konkurs jest skierowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie podlaskim i odbywa się dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Celem konkursu jest poznawanie ważnych wydarzeń z najnowszej historii Polski. Kształtowanie świadomości historycznej i narodowej młodzieży na podstawie wiedzy i tradycji, a nie uprzedzeń i emocji. Uświadamianie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw i mentalność kolejnych pokoleń oraz system ich wartości społecznych i etycznych. Zachęcanie młodzieży do podejmowania samodzielnych poszukiwań badawczych oraz wysiłków w celu zrozumienia istoty procesów historycznych.

Oceny prac dokona Komisja Konkursowa według następujących kryteriów:

a) Walory historyczno-naukowe pracy - odtworzenie fragmentu przeszłości, zobiektywizowany opis wydarzenia historycznego z wykorzystaniem wskazanych przez autora źródeł historycznych.
b) Samodzielność (oryginalność) ujęcia tematu jako wynik własnych poszukiwań i przemyśleń.
c) Wartości kompozycyjne i zachowanie estetyki przyjętej formy wypowiedzi.
d) Zebranie bibliografii i wskazanie źródeł wykorzystanych informacji.
e) Umiejętność analizy i oceny zgromadzonych materiałów. Dociekliwość poznawcza - sposób stawiania pytań i wyciągania wniosków.

W skład Komisji wchodzą naukowcy z uczelni wyższych oraz nauczyciele ze szkół.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa w załącznikach.