W programie powiemy o problemie finansowym sejneńskiej szkoły z litewskim językiem nauczania. Drugi temat związany jest ze zmniejszeniem dotacji na rzecz działalności mniejszości narodowych.