Uniwersytet w Białymstoku

W 2017 roku UwB kończy 20 lat. Jego początki sięgają lat 50. XX wieku, kiedy w Białymstoku utworzono studium nauczycielskie. W 1968 roku w jego miejsce powołano Filię Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Naukę na niej rozpoczęło 515 studentów. Filia szybko rozwijała się, rosła liczba studentów i kierunków. Ze względu na rosnące potrzeby społeczne 19 czerwca 1997 roku Sejm ustanowił - trzynasty w Polsce - Uniwersytet w Białymstoku. 10 października 1997 roku odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego.
 
Trzynastka okazała się szczęśliwa. Dziś UwB to największa uczelnia w regionie północno-wschodnim, kształcąca na kierunkach humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych, z kadrą osiągającą znaczące sukcesy naukowe, nowoczesną infrastrukturą. Obecnie UwB tworzy dziewięć wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. Uczelnia kształci ponad 13 tysięcy studentów, także na studiach doktoranckich i podyplomowych, rozwija współpracę naukową z największymi ośrodkami na świecie, prowadzi międzynarodowe badania i projekty.
Rok akademicki 2016/2017 to dwudziesty rok działalności uczelni. Korzystając z tej jubileuszowej okazji chcemy podkreślić znaczenie naszej uczelni dla środowiska akademickiego, dla mieszkańców Białegostoku i województwa podlaskiego. Dlatego przygotowujemy szereg jubileuszowych inicjatyw. O wszystkich będziemy informować na stronie internetowej i uniwersyteckich profilach w mediach społecznościowych. Zapraszamy do kontaktu, wspólnych wspomnień – i wspólnej zabawy.

Charytatywny Bal Uniwersytecki

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zwłaszcza kadrę akademicką, pracowników, studentów i absolwentów UwB – wejściówki czekają!
Bal ma charakter integracyjny i charytatywny. Zależy nam, by środowisko akademickie świętując 20 lat samodzielnego działania Uniwersytetu w Białymstoku, jednocześnie wspierało potrzebujących mieszkańców naszego regionu. Zdecydowaliśmy się wesprzeć Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga” z Białegostoku – jego działania budzą bowiem nasz szacunek i uznanie. Podczas balu odbędzie się aukcja charytatywna, z której całkowity dochód trafi do Stowarzyszenia „Droga”.
Bal odbędzie się 25 lutego 2017 r. w auli Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku (II p.), ul. Warszawska 63. Początek o godz. 19.