W programie pokażemy jak w tym roku rozpoczęła się wędrówka Betlejemskiego Światełka Pokoju, będziemy na opłatku środowiska akademickiego naszego miasta oraz powiemy o tegorocznej sztuce przygotowanej i wystawionej przez kleryków białostockiego seminarium duchownego.