Radni tego miasta zgodzili się dziś na przekazanie miejskiej działki pod inwestycję. To przełom, we wcześniejszych dwóch głosowaniach w tej sprawie, radni byli przeciwko, głównie z powodu nieufności wobec inwestora, którego pozyskał burmistrz. To szansa na powstanie kilkuset miejsc pracy.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.