Pod hasłem - Rozwój Regionu - Wspólna Perspektywa - dziś (16.05.) w Białymstoku odbyła się konferencja naukowo-samorządowa z udziałem przedsiębiorców, władz państwowych i samorządowych. Główny cel to ocena dotychczasowego stanu realizacji strategii i wyznaczenie kierunków zmian na rzecz dalszego rozwoju naszego regionu.

Więcej w "Obiektywie" o godz. 18.30. Pełny materiał po emisji w "Obiektywie" dostępny będzie również na stronie AKTUALNOŚCI.