Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne od prawie pięćdziesięciu lat organizuje na Białostocczyźnie przeglądy piosenki białoruskiej, w których uczestniczą praktycznie wszystkie zespoły ludowe i estradowe białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. Od ponad dwudziestu lat impreza wraz ze wzrostem rangi i poziomu artystycznego wykonawców - nosi nazwę: Ogólnopolski Festiwal Piosenka Białoruska. Tegoroczny festiwal kończy się 11 marca koncertem galowym w Podlaskiej Operze i Filharmonii w Białymstoku. W koncercie występują zwycięzcy eliminacji rejonowych i konkursu centralnego. W sumie, kilkadziesiąt zespołów ludowych i estradowych.