Przedstawiciele stowarzyszenia Miasto Mieszkańców złożyli dziś petycję do prezydenta Białegostoku z prośbą o poprawienie komunikacji między kampusem Uniwersytetu w Białymstoku a centrum miasta. Chodzi o bezpośrednie połączenie, które ułatwiłoby studentom i pracownikom dotarcie na uczelnię.