W tym magazynie rolnym pokażemy ekologiczną tłocznię oleju roślinnego . To efekt współpracy pomiędzy jednym z podlaskich rolników a Politechniką Białostocką.