Maria Markiewicz z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Małych Miast w Tykocinie zajmuje się badaniem, nieformalnym nauczaniem, identyfikacją, zabezpieczaniem i rewitalizacją różnych aspektów dziedzictwa lokalnego. Szczególnie interesują ją walory architektoniczne i kulturowe tradycyjnej, drewnianej architektury miasteczka. Dzięki jej staraniom powstał Szlak Architektury Drewnianej Tykocina oraz przewodnik. Celem Szlaku jest zachowanie dziedzictwa tradycyjnej architektury drewnianej Tykocina, rozumianej jako świadectwo kultury duchowej, stylu życia, a także estetyk i inwencji poprzednich pokoleń.