W programie dyskusja o kondycji podlaskich uczelni wyższych po rozpoczęciu nowego roku akademickiego.
Goście w studiu:
prof. Leonard Etel – Uniwersytet w Białymstoku (rektor uniwersytetu)
prof. Grażyna Łaska – Politechnika Białostocka (prorektor ds. studenckich i dydaktyki)
prof. Adam Krętowski – Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (prorektor ds. nauki)
prof. Dariusz Surowik – Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (pełnomocnik rektora ds. nauki i współpracy z zagranicą)