Trwają właśnie przygotowania do rozpoczęcia badania Białystok Plus. Dziesięć tysięcy białostoczan wybranych losowo zostanie poddanych wszechstronnym badaniom diagnostycznym. Badania będą powtarzane co pięć lat. Mają dać odpowiedź na to jak wcześnie wykrywać choroby i je skutecznie leczyć.

Badanie Białystok Plus ruszy najprawdopodobniej w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Na razie trwają intensywne przygotowania do uruchomienia projektu. Zaangażowanych jest czterdziestu naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. - Siłą naszego badania jest wszechstronność oraz próba połączenia sił wszystkich osób, które zainteresowane są zdrowiem populacji, zdrowiem osób badanych w sposób wszechstronny. Jest to wyjątkowa sytuacja, w której będziemy mogli przeprowadzić ocenę różnych aspektów - mówi prof. Karol Kamiński z Zakładu Medycyny Populacji i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Osoby, które zdecydują się wziąć udział w badaniu zostaną kompleksowo przebadane. Nie ma jeszcze pełnej listy, ale na pewno będzie badanie ultrasonograficzne serca, ultrasonograficzne brzucha z oceną wątroby, nerek, trzustki. Prawdopodobnie będzie też rezonans magnetyczny całego ciała. Badania będą powtarzane co pięć lat.  - Główny cel to jest właśnie jak najwcześniejsze wykrywanie chorób cywilizacyjnych i jak najwłaściwsze leczenie ich, chcemy pracować nad biomarkerami tych chorób po to, żebyśmy mogli wcześnie rozpoczynać leczenie - dodaje prof. Adam Krętowski prorektor ds. nauki  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Wyniki badań będą opracowywane naukowo, ale otrzyma je również każdy uczestnik. Pierwsze zaproszenia na badania pilotażowe zostaną wysłane na początku przyszłego roku do maksymalnie pięciuset osób. - Większość tych badań otrzymają, w formie papierowej czy to obrazowej, lekarze rodzinni będą mogli w tej sytuacji spojrzeć na to, ocenić stan zdrowia, badania krwi, także na pewno będzie to przydatne - powiedział Andrzej Raczkowski z Centrum Bioinformacji i Analiz Danych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Badanie Białystok Plus to wielkie przedsięwzięcie. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na ten cel dostał pieniądze z Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego. Teraz liczy również na wsparcie samorządu, a także Narodowego Funduszu Zdrowia czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Uczelnia będzie się starać również o pieniądze z programów ministerialnych.