Dwadzieścia kierunków na siedmiu wydziałach - w sumie ponad sześćset wolnych miejsc. Uniwersytet w Białymstoku dziś (27.07.) rozpoczął rekrutację uzupełniającą na studia I stopnia. Wolne miejsca są między innymi na pedagogice, biologii, historii czy filologii.

Pierwszy etap rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zakończony. Uniwersytet w Białymstoku na przyszły rok akademicki zaoferował dwa tysiące siedemset miejsc. Wszyscy, którzy chcą kontynuować studia lub dopiero je rozpocząć, mają jeszcze na to szansę. Uniwersytet w Białymstoku oferuje ponad sześćset wolnych miejsc na dwudziestu kierunkach - zarówno ścisłych, jak i przyrodniczych oraz humanistycznych. – Są i takie kierunki, na których pozostały pojedyncze miejsca, na przykład na logistyce czy na specjalności język francuski z angielskim profil tłumaczeniowy, ale są też kierunki takie, jak pedagogika - tam limit jest dość duży 330 miejsc i jeszcze około 60 jest wolnych – informuje Katarzyna Dziedzik z Uniwersytetu w Białymstoku.

Uzupełniająca rekrutacja prowadzona jest na siedmiu wydziałach - również na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Tam od lat największą popularnością cieszy się ekonomia i zarządzanie, a od dwóch lat również kierunek ekonomiczno-prawny. Wolne miejsca są jeszcze na trzech kierunkach. – Pozostały oczywiście jeszcze pojedyncze miejsca na takich kierunkach jak międzynarodowe stosunki gospodarcze czy też zarządzanie, ale to są pojedyncze miejsca, natomiast trwa nadal rekrutacja na drugi stopień, czyli na studia magisterskie, gdzie mamy jeszcze wolne miejsca – mówi dr Adam Wyszkowski, prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku.

Dodatkowa rekrutacja prowadzona jest również na 4 kierunkach w ramach studiów 40+. Z oferty mogą skorzystać nie tylko osoby w wieku ponad czterdziestu lat, ale również młodsze. Dokumenty można składać na historię, filozofię i etykę, studia wschodnie i filologię polską. – Jest to oferta skierowana do osób, które pracują, nie mogą studiować przed południem, a chciałyby poszerzać swoją wiedzę, oferujemy studia w systemie dziennym, ale zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych – wyjaśnia prof. Wojciech Śleszyński, dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytet w Białymstoku.

Największym zainteresowaniem od lat cieszy się prawo, również i w tym roku rekrutacja na tym kierunku zakończyła się w pierwszym terminie. Rekordzistą pod względem liczby chętnych na jedno miejsce jest kryminologia - o jedno miejsce walczyło dwunastu kandydatów. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest drogą elektroniczną i potrwa do 15 września.