Region a tożsamości transgraniczne - to temat konferencji, która w środę rozpoczęła się w Białymstoku. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku gości naukowców z całego kraju, którzy debatują o wpływie różnorodności kultur, religii, narodowości na charakter regionów, zwłaszcza przygranicznych, takich jak województwo podlaskie.

Białystok nie przez przypadek jest miejscem, gdzie naukowcy podjęli dyskusję o wyzwaniach, które każą mieszkańcom mierzyć się z doświadczaniem granicy. Nie tylko tej administracyjnej, ale przede wszystkim - kulturowej, która powoduje zmiany w nas samych, prowokuje do nowego spojrzenia na relacje z innymi ludźmi. To specyfika naszego regionu. Ale także specyfika współczesnego świata, w którym trzeba się przemieszczać, podróżować, mówić wieloma językami. To wszystko sprawia, że się zmieniamy - mówią naukowcy. - Zmienia się odpowiedź nasza na pytanie - kim jestem? Kiedyś była to odpowiedź prosta, np. w sensie etnicznym - jestem Polakiem. Dziś też jesteśmy Polakami, ale odkrywamy nowe barwy naszej tożsamości - mówi prof. Danuta Zawadzka z Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja jest elementem większego projektu "Nowy regionalizm w badaniach literackich". Projekt został zainaugurowany na Uniwersytecie Zielonogórskim w 2012 roku. Uczestniczy w nim kilkanaście ośrodków reprezentujących uczelnie z kraju i zagranicy. To już czwarte spotkanie z tego cyklu. - Podczas tych spotkań omawiamy kluczowe problemy dotyczące literatury regionalnej, regionalizmów w literaturze starając się w kontekście nowych sposobów badawczych, nowych sposobów myślenia o literaturze - odczytywać je dzisiaj na nowo - dodaje prof. Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

To dopiero pierwszy dzień dyskusji o transgraniczności ludzkich biografii, zapisanych w literaturze. Konferencja jest zaplanowana na cztery dni.  - Kolejny dzień wiąże się z wyjazdem do Sejn i Krasnogródy, bo Ośrodek Pogranicze jest współorganizatorem tej konferencji. No i tam zaprezentuje nam swoją działalność związaną i z regionem, i z tematyką pogranicza - powiedział dr Katarzyna Sawicka-Mierzyńska z Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorami tego naukowego spotkania są - Uniwersytet w Białymstoku oraz Komitet Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk. Kolejne spotkanie literaturoznawców, poświęcone tej tematyce odbędzie się w Olsztynie.