W programie:
- jak jest realizowana „Strategia rozwoju oświaty mniejszości białoruskiej”? Spotkanie monitoringowe w rok po przyjęciu dokumentu;
- jak do obchodów 50-lecia szykuje się Szkoła nr 3 imienia Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim?;
- i jak 25-lecie działalności artystycznej obchodził zespół „Małanka, działający przy Bielskim Domu Kultury;
- a także „Spotkania z kulturą białoruską” w Dąbrowie Białostockiej”.