Telewizja Polska S.A. po raz piąty ma przyjemność otworzyć Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr 2018.

To wyjątkowa edycja przypadająca w roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności - 100 lat niepodległości Polski”. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o własne autorskie scenariusze. W przypadku tekstów adaptowanych mają pełną swobodę w wyborze tekstów kultury, które mogą zostać zainscenizowane w całości lub we fragmentach, jednak ze względu na ograniczenia praw do internetowej publikacji realizowanych utworów wymagane jest w doborze repertuaru korzystanie z dzieł autorów niechronionych, czyli nie żyjących od przynajmniej 70 lat.
Spektakle zrealizowane przez uczniowskie zespoły teatralne będą oceniane pod kątem nowatorskości realizacji, użytych środków zarówno filmowych jak i teatralnych, wyrazistości kreacji aktorskich, scenografii i muzyki, użytych w przekazie związanym ze 100 - leciem niepodległości. Przedstawienia będą oceniane w czterech kategoriach: szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych oraz innych ośrodków kulturalno-oświatowych.
Swoją nagrodę Najlepszego Spektaklu według Internautów przyznają również Widzowie w ramach głosowania na stronie iteatr.tvp.pl.
Spektakle oceniane będą w trzech etapach: - etap pierwszy – trwający od dnia 27 marca do dnia 2 lipca 2018 (koniec naboru spektakli).
Spektakle na tym etapie są oceniane przez jury regionalne, które do dnia 30 lipca zobowiązane są wyłonić po jednym spektaklu w każdej z kategorii konkursowych. - etap drugi – trwający od dnia 8 sierpnia do 30 sierpnia 2018. Na tym etapie spektakle są oceniane prze jury ogólnopolskie, które do dnia 31 sierpnia wyłania maksymalnie 12 propozycji finałowych. - etap trzeci czyli finał – trwający od 1 września do 14 września. Na tym etapie wybranych zostanie 5 laureatów konkursu – czterech z kategorii głównych i jeden laureat głosowania internetowego.

Nabór spektakli trwa do 2 lipca 2018. Maksymalny czas trwania konkursowego przedstawienia to 40 minut. Propozycje przedstawień wraz z kompletem dokumentów z załącznika powinny zostać przekazane do właściwego koordynatora regionalnego z dopiskiem „Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr”. Lista adresów oddziałów regionalnych, do których zgłaszać należy spektakle znajduje się w zakładce KONTAKT na stronie iteatr.tvp.pl.