Zasady i wniosek o przyznanie patronatu TVP Białystok.

Patronatem bądź opieką medialną TVP 3 Białystok obejmowane są wydarzenia i przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i społecznym, mające szczególne znaczenie dla lokalnej społeczności województwa podlaskiego i skierowane do szerszego grona odbiorców.

Prośbę o przyznanie patronatu medialnego bądź opieki medialnej należy wysłać do Dyrektora Oddziału TVP3 Białystok, najpóźniej 21 dni przed planowanym wydarzeniem na adres: mailem Iwona.smielak@tvp.pl lub pocztą na adres: TVP 3 Białystok, ul. Włókiennicza 16 a, 15-464 Białystok . Pismo nie powinno przekraczać 2 stron maszynopisu.

Prośba powinna zawierać:
• nazwę organizatora lub organizatorów
• datę i miejsce przedsięwzięcia
• program lub opis wydarzenia
• oczekiwania od TVP3 Białystok jako patrona medialnego
• oferowane świadczenia
• podstawowe dane do kontaktu, w tym imię i nazwisko, telefon osoby odpowiedzialnej za koordynację wydarzenia oraz adres mailowy.

Każde pismo rozpatrywane jest indywidualnie w terminie 10 dni. W przypadku braku odpowiedzi należy uznać , że pismo o uzyskanie patronatu zostało rozpatrzone negatywnie.
Jeżeli patronat bądź opieka medialna zostaną przyznane, to TVP3 Białystok zobowiązuje się do:

opieka medialna – przyznania prawa do posługiwania się logotypem TVP3 Białystok w materiałach informacyjno-promocyjnych wydarzenia oraz promocja na antenie w programie "Warto tam być" lub na stronie internetowej TVP Białystok.

patronat medialny – przyznania prawa do posługiwania się logotypem TVP3 Białystok w materiałach informacyjno-promocyjnych wydarzenia, umieszczenie informacji na stronie internetowej www.bialystok.tvp.pl, oraz krótka relacja z wydarzenia wyemitowana w wybranym cyklicznym programie nadawanym na antenie TVP 3 Białystok.