Regulamin, zarząd, uchwały, kontakt

Uchwałą Nr 84/2004 z dnia 4 marca 2004 roku na podstawie art. 9 ust. 1 w związku z art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała Radę Programową Spółki "Telewizja Polska" S.A. - oddział w Białymstoku.Uchwałą nr 33/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku Rada Mediów Narodowych powołała w skład Rady Programowej Spółki Telewizja Polska S. A. Oddział w Białymstoku niżej wymienione osoby:

1. Tadeusz Maciej Klimowicz

2. Artur Kosicki
3. Roman Czepe - przewodniczący
4. Adam Grzegorz Dębski
5. Andrzej Duda - wiceprzewodniczący
6. Mateusz Gutowski
7. Adam Musiuk
8.
Maciej Borysewicz
9. Paweł Krutul
10. Łukasz Bardrowski
11. Katarzyna Kakowska-Maksimowicz
12. Izabela Żmojda

13. Konrad Zieleniecki
14. Krzysztof Jan Stawnicki
15. Jadwiga Piotrowska
- wiceprzewodnicząca

Rada Programowa zaprasza wszystkich widzów programów prezentowanych na antenie OTV Białystok do przesyłania uwag i komentarzy dotyczących oferty programowej ośrodka.

Uwagi i sugestie prosimy kierować na adres:

radaprogramowa.bialystok@tvp.pl

red. Józef Wierzba red. Józef Wierzba NAGRODA RADY PROGRAMOWEJ OTV BIAŁYSTOK

Rada Programowa TVP S. A. Oddział w Białymstoku , kierując się chęcią wspierania i promowania dziennikarskiego profesjonalizmu, ustanowiła doroczną Nagrodę Rady Programowej przyznawaną pracownikom Oddziału za najlepszą audycję telewizyjną wyemitowaną na antenie zgodnie z misją TVP.
Pierwszym laureatem - za 2012 rok - został redaktor Józef Wierzba, długoletni pracownik TVP. Autor cyklicznych programów: „Łączy nas Polska”, „Kraj rodzinny”, „Moje Kresy”, „Opowieści wileńskie”, „Gdzieś na Rusi”. Wszystkie poruszają tematykę naszych Rodaków mieszkających w Estonii, na Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie.
Nagrodę specjalną laureatowi ufundował Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański.

fot. arch. fot. arch. Rada Programowa Oddziału Telewizji Polskiej w Białymstoku po raz drugi przyznała specjalną nagrodę dla Dziennikarza Roku TVP Białystok - za rok 2013. Nagrodą uhonorowany został Dariusz Szada-Borzyszkowski.

Jak podkreślają członkowie Rady Programowej, jest to wyróżnienie za całokształt pracy dziennikarskiej.
Jak powiedziała Małgorzata Bil-Jaruzelska, przewodnicząca Rady Programowej Oddziału TVP S.A. w Białymstoku:  Rzetelność, wiarygodność, etyka dziennikarska, ale również sama siła przekonywania programów, które robi, jego talent dziennikarski, sposób, w jakim ukazuje problemy, w jakim ukazuje codzienną kulturę - to wszystko znalazło odbicie właśnie w tej nagrodzie.


fot. arch. fot. arch. Rada Programowa Oddziału Telewizji Polskiej w Białymstoku przyznała po raz trzeci nagrodę Dziennikarza Roku TVP Białystok - za 2014 rok. Tym razem, uhonorowany nią został  Mariusz Rytel.

W TVP pracuje od dwa tysiące siódmego roku. W białostockim oddziale TVP od sześciu lat. Członkowie Rady Programowej, w ramach podziękowania za dotychczasową pracę i wkład w realizację misji programowej TVP, uhonorowali go nagrodą najlepszego dziennikarza za rok 2014. -  Robię swoją pracę i uważam, że za to, że się coś robi solidnie i w zgodzie z samym sobą i sztuką wykonywanego zawodu, to nie jest powód do tego, żeby wypinać pierś po medal, to nie jest nic wyjątkowego, więc takie uznanie dla mnie jest zaskoczeniem - powiedział Mariusz Rytel.

Specjalne podziękowania laureatowi złożył też marszałek województwa podlaskiego - Mieczysław Baszko, przekazując nagrodę specjalną.

Mariusz Rytel prowadzi program publicystyczny „Bez Kantów”. Jest też dziennikarzem i prezenterem Obiektywu - głównego serwisu informacyjnego białostockiego oddziału TVP i jednym z prowadzących program Rozmowa Dnia. Ta nagroda jest wyróżnieniem za całokształt pracy.

Rada Programowa Oddziału Telewizji Polskiej w Białymstoku nagrodę Dziennikarza Roku przyznała po raz trzeci. 

fot. TVP3 Białystok fot. TVP3 Białystok Laureatem wyróżnionym tytułem “Dziennikarz 2015 roku” przez Radę Programową i Marszałka Województwa Podlaskiego (fundatora nagrody specjalnej) został Andrzej Godlewski.

W białostockim oddziale TVP pracuje od początku oddziału. Jest dziennikarzem, wydawcą i producentem. Nadzorował “Poranek z TVP3 Białystok”, kieruje powstającym przy współpracy z OiFP programem “Odeska 1”. Jest autorem cyklu o amerykańskiej Polonii “Śladami Podlasian”, za który trzykrotnie otrzymał wyróżnienie Marszałka Senatu RP. W 2002 roku Polskie Radio Chicago przyznało mu wyróżnienie w plebiscycie “Człowiek Roku” doceniając obiektywny przekaz o życiu naszych rodaków na obczyźnie.
Przez cały czas pracy w TVP związany jest ze sportem. Nadzoruje lokalne wydania serwisów sportowych, jest producentem transmisji na anteny centralne.

Przewodnicząca Rady Programowej TVP SA Odział w Białymstoku. Małgorzata Bil-Jaruzelska, uzasadniając werdykt stwierdziła: Andrzej Godlewski otrzymał tę nagrodę za bardzo ważne osiągnięcia, za swoją pracę, za talent, za trud, który wkłada w to, żeby informacja, która wychodzi z naszego ośrodka była informacją rzetelną .