REGULAMIN, SKŁAD, UCHWAŁY, KONTAKT

Zgodnie z Regulaminem Rady Programowej Oddziału Terenowego TVP SA Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Oddziału. Do zakresu działania Rady należy doradztwo i przedstawianie opinii w sprawach dotyczących programu nadawanego przez Oddział. Rada składa się z 15 członków wybranych na 4-letnią kadencję.

Uchwałą nr 33/2017 z dnia 19 stycznia 2017 roku Rada Mediów Narodowych powołała w skład Rady Programowej Spółki Telewizja Polska S. A. Oddział w Białymstoku następujące osoby:

1. Łukasz Bardłowski
2. Maciej Borysewicz
(kontakt: macbor@gazeta.pl)
3. Roman Czepe – przewodniczący
(kontakt: tel. 606 612 607, romanczepe@wp.pl)
4. Andrzej Duda – wiceprzewodniczący
5. Adam Grzegorz Dębski
6. Mateusz Gutowski
7. Katarzyna Kakowska-Maksimowicz
8. Tadeusz Maciej Klimowicz
9. Artur Kosicki
10. Paweł Krutul
11. Adam Musiuk
(kontakt: adam.musiuk@wp.pl)
12. Jadwiga Piotrowska – wiceprzewodnicząca
(kontakt: jadpio@gmail.com)
13. Krzysztof Jan Stawnicki
14. Konrad Zieleniecki
15. Izabela Żmojda

Rada Programowa zaprasza widzów programów prezentowanych na antenie OTV Białystok do przesyłania uwag i komentarzy dotyczących oferty programowej ośrodka. Uwagi i sugestie prosimy kierować na adres:
radaprogramowa.bialystok@tvp.plNAGRODA RADY PROGRAMOWEJ OTV BIAŁYSTOK

Rada Programowa TVP S. A. Oddział w Białymstoku, kierując się chęcią wspierania i promowania dziennikarskiego profesjonalizmu, ustanowiła doroczną Nagrodę Rady Programowej przyznawaną pracownikom Oddziału za najlepszą audycję telewizyjną wyemitowaną na antenie zgodnie z misją TVP.

fot. TVP3 Białystok fot. TVP3 Białystok Pierwszym laureatem – za rok 2012 – został redaktor Józef Wierzba, długoletni pracownik TVP. Autor cyklicznych programów: „Łączy nas Polska”, Kraj rodzinny”, „Moje Kresy”, „Opowieści wileńskie”, „Gdzieś na Rusi”. Wszystkie poruszają tematykę naszych Rodaków mieszkających w Estonii, na Łotwie, Litwie, Białorusi i Ukrainie. Nagrodę specjalną laureatowi ufundował Marszałek Województwa Podlaskiego Jarosław Dworzański.


fot. TVP3 Białystok fot. TVP3 Białystok Rada Programowa Oddziału Telewizji Polskiej w Białymstoku po raz drugi przyznała specjalną nagrodę dla Dziennikarza Roku TVP Białystok - za rok 2013. Nagrodą uhonorowany został Dariusz Szada-Borzyszkowski.
Jak podkreślają członkowie Rady Programowej, jest to wyróżnienie za całokształt pracy dziennikarskiej.
Jak powiedziała Małgorzata Bil-Jaruzelska, przewodnicząca Rady Programowej Oddziału TVP S.A. w Białymstoku:  Rzetelność, wiarygodność, etyka dziennikarska, ale również sama siła przekonywania programów, które robi, jego talent dziennikarski, sposób, w jakim ukazuje problemy, w jakim ukazuje codzienną kulturę - to wszystko znalazło odbicie właśnie w tej nagrodzie.


fot. TVP3 Białystok fot. TVP3 Białystok Rada Programowa TVP Oddział w Białymstoku przyznała po raz trzeci nagrodę Dziennikarza Roku TVP Białystok – za 2014 rok. Tym razem uhonorowany został Mariusz Rytel. W TVP pracuje 2007 r., a w białostockim oddziale od sześciu lat. Członkowie Rady Programowej uhonorowali go uznali go za najlepszego dziennikarza 2014 roku. - Robię swoją pracę i uważam, że za to, że się coś robi solidnie i w zgodzie z samym sobą i sztuką wykonywanego zawodu, to nie jest powód do tego, żeby wypinać pierś po medal, to nie jest nic wyjątkowego, więc takie uznanie dla mnie jest zaskoczeniem – powiedział po przyznaniu nagrody Mariusz Rytel. Specjalne podziękowania laureatowi złożył marszałek województwa podlaskiego, Mieczysław Baszko, przekazując nagrodę specjalną. Mariusz Rytel prowadzi program publicystyczny „Bez Kantów”. Jest też dziennikarzem i prezenterem „Obiektywu” – głównego serwisu informacyjnego białostockiego oddziału TVP i jednym z prowadzących program „Rozmowa Dnia”. Ta nagroda jest wyróżnieniem za całokształt pracy.


fot. TVP3 Białystok fot. TVP3 Białystok Laureatem wyróżnionym tytułem „Dziennikarz 2015 roku” przez Radę Programową i Marszałka Województwa Podlaskiego (fundatora nagrody specjalnej) został Andrzej Godlewski. W białostockim oddziale TVP pracuje od początku oddziału. Jest dziennikarzem, wydawcą i producentem. Nadzorował „Poranek z TVP3 Białystok”, kieruje powstającym przy współpracy z OiFP programem „Odeska 1”. Jest autorem cyklu o amerykańskiej Polonii „Śladami Podlasian”, za który trzykrotnie otrzymał wyróżnienie Marszałka Senatu RP. W 2002 roku Polskie Radio Chicago przyznało mu wyróżnienie w plebiscycie „Człowiek Roku”, doceniając obiektywny przekaz o życiu naszych rodaków na obczyźnie. Przez cały czas pracy w TVP związany jest ze sportem. Nadzoruje lokalne wydania serwisów sportowych, jest producentem transmisji na anteny centralne. Przewodnicząca Rady Programowej TVP SA Odział w Białymstoku, Małgorzata Bil-Jaruzelska, uzasadniając werdykt stwierdziła: Andrzej Godlewski otrzymał tę nagrodę za bardzo ważne osiągnięcia, za swoją pracę, za talent, za trud, który wkłada w to, żeby informacja, która wychodzi z naszego ośrodka była informacją rzetelną.


fot. TVP3 Białystok fot. TVP3 Białystok Laureatem wyróżnionym tytułem „Dziennikarz 2016 roku” przez Radę Programową i Marszałka Województwa Podlaskiego (fundatora nagrody specjalnej) została Alicja Grzechowiak.
Alicja Grzechowiak - dziennikarka i reportażystka. Współpracuje z białostockim ośrodkiem TVP od 1998r. Autorka licznych relacji oraz cyklicznych programów kulturalnych, edukacyjnych i poradnikowych oraz kilkudziesięciu reportaży interwencyjnych i społecznych emitowanych na antenie TVP1, TVP2, TVP3, TVP Info, TVP Polonia.

Zrealizowane cykliczne programy na antenę TVP3 (antena krajowa)
- 90 odcinków cykl. programu „Bądź zdrów” (3 lata realizacji)
Programy cykl. na antenę TVP3 Białystok:
- „Z wizytą w teatrze szkolnym Akademii Teatralnej”
- „Ginące zawody”
- „Kto jest kim na Podlasiu”
- „Całkiem serio dla nastolatków” - program młodzieżowy
- „Jesteśmy” - program dla osób niepełnosprawnych
- „Buduję, Remontuję, Urządzam” - (3 lata realizacji) antena TVP Białystok
- „Paramedyk”- program o medycynie naturalnej
- cykl. programy unijne
- „Spełnieni” - cykl. program o organizacjach pozarządowych (3 lata realizacji)
- „Ogród i nie tylko” – aktualnie realizowany cykl. program ogrodniczy
Kilkadziesiąt reportaży zrealizowanych m.in. do:
- „To jest temat” - antena TVP3
- „Obserwator” TVP1
- „Magazyn Ekspresu Reporterów” TVP2
- „Telekurier TVP Poznań (antena TVP3)
- „Puls Polski” TVP Info
- Białostocka Szkoła Reportażu (antena TVP Białystok)

Laureatka festiwali filmowych, zdobywczyni nagród w dziedzinie reportażu.