Informacja dla osób ubiegających się o odbycie praktyki w OTV Białystok

Osoba ubiegająca się o odbycie praktyki w Oddziale Terenowym TVP S.A. w Białymstoku winna złożyć następujące dokumenty:

1. Curriculum Vitae
2. Prośbę o odbycie praktyki, w której należy zawrzeć następujące informacje:
• czy praktyka jest obligatoryjna (wymagana przez uczelnię), czy też kandydat stara się indywidualnie o jej odbycie,
• jeśli praktyka jest obligatoryjna, należy podać minimalną ilość godzin lub dni, która jest wymagana do zliczenia praktyki,
• określić termin w jakim kandydat może, lub jest zobowiązany do odbycia i zaliczenia praktyki
• podać do jakiego zawodu praktyka ma przygotowywać czy też jakich umiejętności kandydat winien nabyć podczas praktyk
3. Zgodę lub skierowanie z uczelni na odbycie praktyk w TVP S.A.

Kandydaci, którzy zakwalifikują się do odbycia praktyk w OTV Białystok zostaną o tym poinformowani najdalej w ciągu trzech tygodni, licząc od dnia złożenia w/w dokumentacji. Z uwagi na dużą ilość osób zainteresowanych odbyciem praktyk w naszej firmie, nie informujemy o braku możliwości jej odbycia.

Dokumenty można składać osobiście w kadrach OTV Białystok lub drogą elektroniczną na adres e-mail: dorota.lewczuk@tvp.pl