Ważniejsze daty z historii białostockiego ośrodka telewizji.

Kamieniem węgielnym powstania naszego Ośrodka stała się Decyzja Zarządu Telewizji Polskiej S.A. z lipca 1996 roku, na mocy której powołano Oddział TVP S.A. w Białymstoku. Jego pierwszym dyrektorem został Kazimierz Puciłowski.

Nad problematyką programową od 1 lutego 1997 roku pieczę objął pełniący obowiązki zastępcy dyrektora d/s programowych - Wojciech Worotyński (pracował na tym stanowisku do 31 grudnia 1998).  Wojciech Worotyński zaczął kompletować kadrę dziennikarską. Szczególny nacisk położono na stworzenie profesjonalnego i wiarygodnego magazynu informacyjnego z aktualnymi wiadomościami z regionu. Narodził się OBIEKTYW. Pierwsza emisja Obiektywu miała miejsce 16 lutego 1997 roku.

Istotną zmianą w technologii produkcji programu telewizyjnego było wprowadzenie w czerwcu 1997 roku cyfrowego sprzętu reporterskiego. Byliśmy pierwszym ośrodkiem w Polsce testującym nowy system telewizji cyfrowej DVC-PRO.

21 grudnia 1997 uruchomiliśmy emisję własnego 17-godzinnego programu regionalnego za pośrednictwem nadajnika TV w Krynicach k/Białegostoku o zasięgu ponad 100 km.
24 grudnia 1998 roku miała miejsce pierwsza, bezpośrednia transmisja na antenę regionalną wykorzystująca technikę światłowodową.
1 stycznia 2000 roku rusza bezpośrednie światłowodowe połączenie z Centrum TV w Warszawie.
19 sierpnia 2000 roku odbyła się pierwsza transmisja na antenę ogólnopolską za pośrednictwem łącza satelitarnego. W międzyczasie rozpoczynamy nadawanie w ramach programu regionalnego sygnału teletekstu, czyli tak popularnej obecnie TELEGAZETY PODLASKIEJ.
15 kwietnia 1999 r. Tamara Sołoniewicz zostaje powołana na stanowisko zastępcy dyrektora oddziału TVB, a 1 października 1999 na stanowisko zastępcy dyrektora d/s programowych). Do czasu jej przedwczesnej śmierci (18 lipca 2000 r.) szczególnie dynamicznie zaczęła rozwijać się dziedzina reportażu telewizyjnego.

Od 22 lutego 2016 roku oddziałem kieruje Eugeniusz Szpakowski.