W tym odcinku programu przedstawimy osoby zrzeszone w Klubie Miłośników Komunikacji Miejskiej w Białymstoku. Celem stowarzyszenia jest m.in. stworzenie kolekcji zabytkowych autobusów wycofanych z eksploatacji, usprawnianie transportu publicznego w naszym mieście a tym samym poprawa komfortu jazdy użytkowników komunikacji miejskiej.