W Białymstoku istnieje od kilku już dobrych lat szkoła artystyczna - studium wokalno-aktorskie, wcześniej noszące imię Czesława Niemena. Szkoła powstała jako kuźnia talentów dla powstającej w Białymstoku opery. Nauczycielami szkoły są artyści związani z placówkami artystycznymi naszego miasta. W tym roku kolejni dyplomanci przygotowują się do opuszczenia murów uczelni.